Müşteri Hizmetleri
Linkedin

Nem Tayini Analizi

Konsantre antifriz ürünlerimizin öz içeriğinin yoğunluğunu belirlemek amacı ile ...

Yogunluk Analizi

Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle veya yoğunluk denir. Bu bağlamda ...

Donma Noktası Analizi

Müşteri özel istekleri doğrultusunda donma dereceleri farklı ürünlerin üretimini ...

Kaynama Noktası Analizi

ASTM D 1120 standartına uygun olarak üretilen antifriz ürünlerimizin kaynama ...

pH Analizi

ASTM D 1287 ve TS 4614 standartlarına uygun olarak ürünlerimizin asitlik ve baziklik ...

Sıcaklık Analizi

Numunelerin sıcaklıklarının standartlarda belirlenen analiz sıcaklığa uygun hale ...

Aldehit ve Biüre Analizi

Spektrofotometre cihazı, bir maddenin ışığı ne kadar geçirdiğini belirlemek için ...

Çözünmeyen Madde Analizi

Etüv, belirli sıcaklıklarda sterilizasyon, ısıtma ya da kurutma amaçlı kullanılan ...

Ağır Metal Analizi

İndüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS), elementleri kalitatif ve ...