Müşteri Hizmetleri
Linkedin

Sürdürülebilirlik

AMC Mühendislik kurulduğu günden bu yana otomotiv sektöründe stratejik plan çerçevesinde gelişmektedir. Tanımladığı vizyonu ile sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde büyümesini devam ettirmek için yatırımlar ve planlar yapmaktadır. İklimde meydana gelen değişiklikler, doğal kaynakların hızla tükenmesi, gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmamız gerektiği gerçeği bu yatırımlarım gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

“Çalıştığımız çevreyi korumak, tüm kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmak” politikamız paralelinde tüm süreçlerimizde “Sürdürülebilir Gelişim” odağı ile hareket etmekteyiz. Sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde çevresel, sosyal ve ekonomik yönetim temelinde stratejik yönetim modeline dayalı iş süreçlerini bütünsel bir yaklaşımla ele almaktayız.

Çevresel kirliliğin azaltılması, biyoçeşitliliğin korunması ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunları en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda akredite kuruluşlardan denetim destekli belgelendirme süreçlerimiz tamamlanmış bulunmaktadır.

Firmamızın insan kaynağının sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığını artırmak adına eğitimler ve teşviklerle desteklenmektedir.2024 yılından itibaren çalışanlarımıza hedeflediğimiz ortalama kişi başına düşen eğitim süresi 480 dk/Ay’dır. Toplumsal gelişimin desteklenmesi adına şirketlerin, sürdürülebilir toplumsal gelişim için “gönüllülük” ilkesini teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilere her ay eğitim desteği bursu sağlıyoruz.

Bu raporu hazırlamaktaki amacımız; paydaşlarımıza, iş hedeflerimize ulaşırken sürdürülebilirlik ilkeleri ile yönettiğimiz süreçleri ve bu alanda attığımız adımları şeffaf bir şekilde aktarmaktır.