Müşteri Hizmetleri
Linkedin

Bilgi Güvenliği

Bilgi bir kurumun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli değerlerinden birisidir. Bu sebeple değişen ve gelişen günümüz koşullarında bilginin önemi ve korunması gerekliliği de giderek artmaktadır. Teknolojik gelişmeler sebebi ile sürekli olarak bilginin güvenliğinin sorgulanması ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

AMC Mühendislik, bilgi güvenliğini faaliyetlerinin temel ilkelerinden biri haline getirmiştir. Bu çerçevede; tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin sistemli bir şekilde yönetilmesi ve korunması gerektiğinin bilincinde bir kurum olarak bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli güvenlik kontrollerini sağlayan bir firma olmayı hedef edinmiştir.

Bu bağlam da AMC Mühendislik;

  • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi
  • Bilginin yetkisiz erişimden korunması
  • Bilginin gizliliğinin sağlanması
  • Bilginin bütünlüğünün korunması
  • Proses süreçlerinde gerekli bilginin erişilebilirliğinin sağlanması
  • Yasal uygulamalardan ve sözleşmelerden doğan/doğabilecek şartlara uygun hareket edilmesini,
  • Çalışanların bilgi güvenliğine ilişkin bilinç ve farkındalık seviyelerini artırmayı,
  • Bilgi güvenliği konusundaki sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi desteklemeyi,

Politika olarak kabul etmiş. Bu politika çerçevesinde çalışmayı beyan etmektedir.