Müşteri Hizmetleri
Linkedin

Kalite Politikası

Müşteri memnuniyetini temel ilkesi haline getiren AMC Mühendislik ve Otomotiv; müşteri arz-talepleri ve yasal şartlar doğrultusunda;

 • Sanayi ve hizmet sektörüne mühendislik ve danışmanlık hizmetleri
 • Dizel motorlar için zararlı azot bileşiklerini azaltma maddesi (AUS 32 & AUS 40 & AUS 20 ) üretimi ve satışı
 • Otomotiv sektörü için cam suyu ve antifriz üretimi ve satışı

konularında hizmet vermektedir.

Bu amaçla; AMC Mühendislik Entegre Yönetim Sistemleri ile ilgili standartları kapsayan tüm ürün (AUS32, AUS40, AUS20 camsuyu, antifriz) hizmet ve faaliyetlerimizde, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği politikası olarak;

 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal şartlara uymayı,
 • Müşterilerimizle iyi ve güçlü diyaloglar kurarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmayı,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturmak, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmek ve performans takibi ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda bulunmalarını temel görev olarak benimsetmeyi,
 • Stratejik plan, amaç ve hedeflerimiz kapsamında olası risk ve çevre boyut etki değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak ve gözden geçirerek önleme kültürünü yerleştirmeyi, iş kazalarını ve çevresel kirliliği önlemeyi,
 • Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek için gerekli tedbirleri almayı,
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği konularında çalışanların görüş ve önerilerini alarak çalışan katılımını en üst düzeye çıkarmayı ve sağlık ve güvenlik konularında her türlü bilgiyi çalışanlarla paylaşmayı,
 • Tüm faaliyetlerin, kuruluşun temel amacı ve hedefleri doğrultusunda ilgili taraflara değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşmak için gerekli yetişmiş insan gücünü, bilgiyi, altyapıyı ve çevreyi tayin ve tedarik etmeyi ve bu kapsamda tüm kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
 • İyi üretim uygulamaları ile temizlik ve hijyenden taviz vermemeyi,

İlke edinmiştir.