Müşteri Hizmetleri
Linkedin

Akreditasyon Süreçleri

Laboratuvar Akreditasyonu; Laboratuvarların, Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.

Ulusal akreditasyon sistemine baktığımızda önemli hizmet alanlarından birinin laboratuvar sektörü olduğunu görmekteyiz. Akreditasyon, Bu laboratuvarlarda yapılan çalışmaların doğruluğunu sağlayan bir ölçme altyapısı, ölçüm güvenilirliğini, laboratuvarca yerine getirilen ölçümlerin izlenebilirliğini ve ölçüm çalışmalarının uyumluluğunu gerektirmektedir.

Laboratuvar akreditasyonu gönüllülük esasına dayanmaktadır. Biz de gönüllü olarak laboratuvarımızın teknik yeterliliğinin resmi olarak tanınması, müşterilere güvenilir analiz hizmetlerimizi sunmayı hedef edindik.

Bu Hedefimiz doğrultusunda “TS EN ISO/IEC 17025-Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler” standardının şartları laboratuvarımızca sağlanmış olup akreditasyon sürecimizin başvuruları yapılmıştır.