Müşteri Hizmetleri
Linkedin

Karbon Ayak İzi

KARBON AYAK İZİ

Sürdürülebilirliği şirketimizde uzun vadeli devam ettirmek için, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri yönetim ilkelerimiz ile birlikte şirket faaliyetlerimizde ve karar mekanizmalarında dikkate almaktayız. Bu faktörlerle bağlantılı riskleri etkin bir biçimde yönetmekteyiz.

Dolayısıyla, sürdürülebilir bir kalkınma için finansal bakış açısının yanı sıra sosyal ve çevresel göstergeleri de dikkate almaktayız. Bu durum uzun vadeli yaklaşımlarımızda çevresel göstergelerden biri olan “Karbon Ayak İzi” ile ilgili çalışmalarımızı ön plana çıkarmaktadır.

Karbon ayak izi, Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş üretim, hizmet, işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazları etkilerinin karbondioksit (CO2) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır.

Sera Gazı Emisyonlarının Atmosferde artması İklim değişikliğine neden olmaktadır. Sera Gazı Emisyonlarının artmasındaki en büyük nedenlerden birisi insan faaliyetleri yani sanayileşme olarak gösterilmektedir.

1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunca hazırlanan Brundtland Raporu’nda belirtilen “Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma” sözünü benimseyerek karbon ayak izi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Karbon ayak izi rakamlarla ifade edilebilen bir kavramdır. Kişilerin birincil ve ikincil olarak atmosfere saldığı karbondioksitin hacimsel karşılığı karbon ayak izinin sayısal değerini vermektedir. Karbon ayak izi hesaplama formülü olarak birçok farklı karmaşık yapı kullanılabilmekte olup en genel ve basit haliyle bu “Karbon ayak izi = Yakıt Tüketimi x Emisyon Faktörü” formülü şeklindedir.

Buradaki yakıt sadece aracınızın yaktığı değil, gün içerisinde attığımız her adımda kullanılan ürünlerin karbon ayak izi de buraya dahildir. Bu kapsamda yapılan çalışmaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Taşıt kullanımlarımızda ürün sevkiyatlarımızın rut planlarını yaparken aynı rota üzerinde bulunan müşterilerimizin olmasını ve araçlarımızın daha az km ile dağıtım yapmasını sağlamaktayız.
  • Servis kullanımları ile bireysel araçların kullanımı azaltmaktayız.
  • Elektrik ve ısınma ihtiyaçlarınızı rüzgar ve güneş enerjisi ile karşılama projelerimizi yürütmekteyiz.
  • Satın aldığımız sarf malzemelerde tedarikçilerimizin uzak bölgelerden değil daha yakın bölgelerden olmasına dikkat etmekteyiz. 
  • Atıklarımızı ayrıştırarak geri kullanılabilir olanların öncelikle değerlendirilmesini, geri dönüştürülebilir olanların da maksimum seviyede geri dönüştürülmesini sağlamaktayız.
  • Ayrıca firmamızın her adımdaki süreçlerinde karbon ayak izimizi azaltabilmek adına dijitalleşme çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

UNUTMAYALIM Kİ “DÜNYA MİRAS DEĞİL GELECEK NESİLLERE DEVREDİLECEK EMANETİDİR. ”