Politikamız

Politikamız

  Müşteri memnuniyetini temel ilkesi haline getiren AMC Mühendislik ve Otomotiv; müşteri arz-talepleri ve yasal şartlar doğrultusunda;
  •       Sanayi ve hizmet sektörüne mühendislik ve danışmanlık hizmetleri
  •          Dizel motorlar için zararlı azot bileşiklerini azaltma maddesi (AUS 32 & AUS 40) üretimi ve satışı
  •         Otomotiv sektörü için cam suyu ve antifriz üretimi ve satışı konularında hizmet vermektedir.
  Bu amaçla; AMC Mühendislik Entegre Yönetim Sistemleri ile ilgili standartları kapsayan tüm ürün (AUS32, AUS40, camsuyu, antifriz) hizmet ve faaliyetlerimizde, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı           Güvenliği politikası olarak; Ø             Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal şartlara uymayı,
  •   Müşterilerimizle iyi ve sağlam diyaloglar kurarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmayı,
  •   Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturmak, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmek ve performans takibi ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  •   Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,
  •   Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini ve çevre boyut etki değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak ve gözden geçirerek önleme kültürünü yerleştirmeyi, iş kazalarını ve çevresel kirliliği önlemeyi,
  •  Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek için gerekli tedbirleri almayı,
  •   İş Sağlığı Ve Güvenliği konularında çalışanların görüş ve önerilerini alarak çalışan katılımını en üst düzeye çıkarmayı ve sağlık ve güvenlik konularında her türlü bilgiyi çalışanlarla paylaşmayı,
  •   Tüm faaliyetlerin, kuruluşun temel amacı ve hedefleri doğrultusunda ilgili taraflara değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşmak için gerekli yetişmiş insan gücünü, bilgiyi, altyapıyı ve çevreyi tayin ve tedarik etmeyi ve bu kapsamda tüm kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,  
  • İyi üretim uygulamaları ile temizlik ve hijyenden taviz vermemeyi, İlke edinmiştir.